ردیف
امکانات

مدل1

(فیروزه )

مدل 2

(سیمینه)

مدل 3

(نقشینه)

مدل4

(سبزینه)

مدل 5

(درینه)

مدل6

(زرینه)

1 ارسال تکی وگروهی

2 ارسال کشوری_آپدیت 90
3 ارسال پیامک فلش
4 ارسال پردیس همراه اول
5 گزارش پیامک ارسالی ودریافتی
6 بازگشت اعتبار پیامک ناموفق
7 دفترچه تلفن معمولی
8 تنظیمات سامانه
9 تراکنش های مالی
10 شارژالکترونیک
11 پشتیبانی ازطریق ایمیل وتیکت
12 ارسال به کدپستی
13 جستجوی کدپستی طبق آدرس
14 ارسال نظیر به نظیر
15 ارسال کارت ویزیت
16 استفاده ازکارت شارژ
17 دفترچه تلفن پیشرفته
18 اضافه به لیست خودکار
19 نظرسنجی
20 قرعه کشی
21 لیست سیاه
22 تحلیلگر وفیلترپیامک
23 پشتیبانی تلفنی
24 ارسال زمان بندی شده
25 ارسال منطقه ای وهدفمند
26 ارسال عکس
27 پیامک مناسبت
28 پیامک روز تولد
29 انتقال پیامک
30 تولید محتوا-پیامک اسپانسری
31 ارسال وب سرویس،URL,DLL
32 ارسال هوشمند
33 منشی پیامک
34 ایمیل پیامک
35 انتقال ترافیک به URL
36 پیامک بین المللی
37 ارسال از موبایل
38 قابلیت تعریف کارمند
39 امتیاز دهی
40 کدخوان
41 تعداد پیامک رایگان 300عدد 500عدد 700عدد 1000عدد 1500عدد 2000عدد
42 خط14 رقمی ارسال ودریافت پیامک

تصادفی

تصادفی

تصادفی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

43 دفترچه راهنما
44 آموزش حضوری
45 تعرفه دریافت پیامک 0 0 0 0 0 0
46 تعرفه ارسال پیامک(ریال) 139 129 119 109 105 99
47 قیمت سامانه(ریال) 550,000 750,000 1،100،000 1،850،000 2،220،000 2،950،000

 

.